Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν

Alvin Toffler (1928)

Οι πολυσύνθετες και γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ιδιαίτερα όλη αυτήν την μακρά περίοδο των πολλαπλών κρίσεων, στην οικονομία, στην υγεία, στο κλίμα, κτλ. της τελευταίας δεκαπενταετίας, έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο τοπίο στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ποικιλομορφία στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού και των οικογενειών, οι εξελίξεις στον χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και στην εκπαιδευτική πολιτική (π.χ. τα νέα Προγράμματα Σπουδών και το θεσμικό πλαίσιο του σχολείου), η ανάγκη για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και οι προσεγγίσεις για την κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο προφίλ και τους ρόλους των εκπαιδευτικών και προκλήσεις στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους ενδυνάμωση.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Παιδαγωγικά Τμήματα καλούνται να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν και οι ίδιοι ικανότητες του 21ου αιώνα, να επεξεργαστούν τους πολλαπλούς ρόλους και το νέο επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα μέσα από το περιβάλλον της Πρακτικής Άσκησης που φέρνει σε επαφή τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, βρίσκονται δίπλα στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αφουγκράζονται τις ανάγκες τους μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα και την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων και υποστηρίζουν την επαγγελματική τους  ανάπτυξη με ποικίλους τρόπους.

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου ευελπιστούμε να αναδείξουμε πτυχές των διαφορετικών και αλληλοσυμπληρούμενων ρόλων των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο και να συζητήσουμε προοπτικές για ένα ποιοτικό, αποτελεσματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο, σε σχέση με τις προκλήσεις και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και το έργο των Παιδαγωγικών Τμημάτων, για την ευημερία των εκπαιδευτικών και εν τέλει των ίδιων των παιδιών, των οικογενειών και της κοινωνίας.